Pilsen Card Forms (Czech version only)

žádost o vydání Plzeňské karty (Pilsen Card application form) 

How to fill application form / Як заповнити форму Instructions

žádost o výměnu Plzeňské karty (exchange of Pilsen Card)

Obecné obchodní podmínky (General Commercial Terms and Conditions for Issuing and Using a Pilsen Card)

other:

žádost o vydání duplikátů/změnu údajů (Duplicate Pilsen Card application form)

potvrzení o studiu

Plná moc

 

žádost o vymazání z databáze uživatelů Plzeňské karty