Forms

Pilsen Card Forms (Czech version only)Forms for Company Pilsen Card (Czech version only)

žádost o vydání Firemní Plzeňské karty (Company Pilsen Card application form)

Obecné obchodní podmínky (General Commercial Terms and Conditions for Issuing and Using a Pilsen Card)

other:

žádost o vydání duplikátu/změnu údajů (Duplicate Pilsen Card application form)

plna moc

aktivace služby Přehledný účet - Firemní karta

aktivace služby Přehledný účet - duplikát Firemní karty

žádost o výměnu Firemní Plzeňské karty (exchange of Company Pilsen Card)